Politika kakovosti | Mos Servis

Predstavitev

Telefonska številka

+386 3 819 0182

Politika kakovosti

Osnovno vodilo sistema kakovosti je misel, da je kakovost storitev mogoče doseči le z vključevanjem vseh funkcij in vseh zaposlenih v podjetju MOS SERVIS d.o.o., z vgrajevanjem kakovosti pri načrtovanju izvajanja novih storitev, pri izvajanju standardnih storitev in preprečevanju ponavljanja napak z nenehnim dopolnjevanjem sistema z namenom doseganja izboljšav.

Obveza vseh zaposlenih je, da po svojih močeh prispevajo k nenehnemu razvoju in izboljševanju storitev.

Kakovost pomeni tudi zanesljivost in varnost, usmerjenost v prihodnost in odprtost za spremembe in izboljšave.

Vse aktivnosti v podjetju potekajo v smeri zadovoljevanja naročnikovih zahtev in premagovanju razlik med tehnološkimi zmožnostmi in željami naročnika.

 • ZADOVOLJSTVO NAROČNIKA
 • EKONOMSKA UČINKOVITOST
 • MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH
 • IZBOLJŠEVANJE PROCESOV

Politika celovitega zagotavljanja kakovosti je filozofija v katero podjetje MOS SERVIS d.o.o. verjame in s tem usmerja vse svoje napore in razpoložljiva sredstva, da se ji približa, ji sledi in jo nenehno dopolnjuje.

 • Spoznati, zadovoljiti in neto preseči zahteve naročnika in strateških tržišč,
 • Doseči odličnost v poslovanju podjetja,
 • Doseči razpoznavno ime podjetja na strateških trgih,
 • Zagotavljati prijazno delovno okolje tako za zaposlene, kakor tudi za širšo skupnost,
 • Nenehno informirati in motivirati zaposlene, da dosegajo največje zmožnosti, potenciale,
 • Konstruktivno sodelovanje z dobavitelji oz. pogodbenimi partnerji,
 • Vedno držati dano besedo in zagotavljati kvalitetno storitev po dostopni ceni.

Kakovost ni nastala naključno, ampak je rezultat skupnih prizadevanj vseh zaposlenih, zato vsak zaposleni s svojo usposobljenostjo in odnosom prispeva k uresničevanju skupnih ciljev.