Mehanska montaža | Mos Servis

Mehanska montaža

Telefonska številka

+386 3 819 0182

Industrijska transportna tehnika

Letališka transportna tehnika

Procesna in aplikacijska tehnika

Robotika

Kovinska konstrukcija

Podjetje opravlja električne in mehanske montaže nove opreme, predelave/ dograditve obstoječe opreme in vzdrževalna dela na različnih področjih industrije, kot so:

  • Industrijska transportna tehnika
  • Letališka transportna tehnika
  • Procesna & aplikacijska tehnika
  • Robotika
  • Kovinske konstrukcije

Na podlagi vaših tehnoloških zahtev, dokumentacije in ogleda samega kraja investicije, Vam pripravimo oceno stroškov montaže, predstavimo predvideni potek del, projektno ekipo (vodja projekta, vodja gradbišča, skupinovodje, monterji, …) ter potrebno opremo (razna dvigala, montažni odri, viličarji, …), vse z namenom dela končati v predvidenih rokih in v mejah predvidenih finančnih sredstev. Z vsem tem zmanjšamo vaše tveganje glede pojava nenadejanih situacij in z tem možnih zapletov na minimum.