ID podjetja | Mos Servis

ID podjetja

Telefonska številka

+386 3 819 0182

Podatki podjetja

Naziv družbe: MOS Servis trgovina, storitve, inženiring d.o.o.
Skrajšan naziv: MOS Servis d.o.o.
Sedež podjetja: Mestinje 2b, SI-3241 Podplat
Matična številka: 2188929000
ID številka: SI68235488
TRR (NOVA KBM D.D.) BIC/SWIFT: SI56 04001-0048961515
KBMASI2X
TRR (UniCredit Banka) BIC/SWIFT: 29000-0051242144
BACXSI22
Družba je v sodnem registru Okrožnega sodišča v Celju, registrirana: št. vložka: 1/08822/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR
Direktor: Peter VOLOVŠEK