Learn More
MegaProject is the leading construction company of builidngs and interior contructions. We have more than 20 years of experience in this field.
Zadovoljstvo naročnika
Learn More
MegaProject is the leading construction company of builidngs and interior contructions. We have more than 20 years of experience in this field.
Ekonomska učinkovitost
Learn More
MegaProject is the leading construction company of builidngs and interior contructions. We have more than 20 years of experience in this field.
Motiviranje zaposlenih
Learn More
MegaProject is the leading construction company of builidngs and interior contructions. We have more than 20 years of experience in this field.
Izboljšave procesov

Mehanska montaža, elektro montaža & proizvodnja

Kontaktirajte nas

Mehanska montaža

Podjetje opravlja električne in mehanske montaže nove opreme, predelave/ dograditve obstoječe opreme in vzdrževalna dela na različnih področjih industrije, kot so: Transportna tehnika, Letališka logistika, Procesna & aplikacijska tehnika, Robotika, Fotovoltaika. 

Elektro montaža

Podjetje opravlja električne in mehanske montaže nove opreme, predelave/ dograditve obstoječe opreme in vzdrževalna dela na različnih področjih industrije, kot so: Transportna tehnika, Letališka logistika, Procesna & aplikacijska tehnika, Robotika, Fotovoltaika.

Proizvodnja

V oddelku proizvodnje gradimo zaupanje kupcev na osnovi kvalitete, zanesljivosti in odzivnosti.Nudimo strokovni inženiring od zamisli, do končnega produkta z najnovejšimi postopki in pristopi proizvodnih procesov.

Usmerjeni v kakovost in varnost.

CILJI PODJETJA

PREDSTAVITEV

POSLANSTVO

POLITIKA KAKOVOSTI

USMERJENI SMO V NASLEDNJE CILJE


Najpomembnejši cilji v našem podjetju so:

– Spoznati, zadovoljiti in neto preseči zahteve naročnika in strateških tržišč,
– Doseči odličnost v poslovanju podjetja,
– Doseči razpoznavno ime podjetja na strateških trgih,
– Zagotavljati prijazno delovno okolje tako za zaposlene, kakor tudi za širšo skupnost,
– Nenehno informirati in motivirati zaposlene, da dosegajo največje zmožnosti, potenciale,
– Konstruktivno sodelovanje z dobavitelji oz. pogodbenimi partnerji,
– Vedno držati dano besedo in zagotavljati kvalitetno storitev po dostopni ceni.

Kakovost ni nastala naključno, ampak je rezultat skupnih prizadevanj vseh zaposlenih, zato vsak zaposleni s svojo usposobljenostjo in odnosom prispeva k uresničevanju skupnih ciljev.

PREDSTAVITEV

Podjetje MOS Servis d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 2006 in je v tem času postalo uspešen globalni ponudnik na področju električne in mehanske montaže celovitih tehnoloških sistemov, remontnih ter servisno/ vzdrževalnih storitev v različnih panogah industrije.

Podjetje razvija in trži lastno mrežo partnerskih podjetij, s katerimi širi svoje področje delovanja tudi na dobavo celovitih ali posameznih sklopov opreme ter posameznih izdelkov s področja kovinsko-predelovalne industrije (razne kovinske konstrukcije, elementi transportne tehnike, …), elektroinštalacij in opreme (razne el. omare, pripadajoča projektna dokumentacija, …) in izdelava različne programske opreme, avtomatizacije in robotizacije procesov.

Prav tako je eno osnovnih poslanstev tudi skrb za zaposlene skozi zagotavljanje prijetnega delovnega okolja in socialne varnosti.

POSLANSTVO

Podjetje MOS Servis d.o.o. je globalni ponudnik na področju električne in mehanske montaže celovitih tehnoloških sistemov, remontnih, selitvenih ter servisno/ vzdrževalnih storitev v različnih panogah industrije.

Podjetje razvija in trži lastno mrežo partnerskih podjetij, s katerimi širi svoje področje delovanja tudi na dobavo celovitih ali posameznih sklopov opreme ter posameznih izdelkov s področja kovinsko-predelovalne industrije (razne kovinske konstrukcije, elementi transportne tehnike, …), elektroinštalacij in opreme (razne el. omare, pripadajoča projektna dokumentacija, …) in izdelava različne programske opreme, avtomatizacije in robotizacije procesov.

Prav tako je eno osnovnih poslanstev tudi skrb za zaposlene skozi zagotavljanje prijetnega delovnega okolja in socialne varnosti.

POLITIKA KAKOVOSTI

Osnovno vodilo sistema kakovosti je misel, da je kakovost storitev mogoče doseči le z vključevanjem vseh funkcij in vseh zaposlenih v podjetju MOS SERVIS d.o.o., z vgrajevanjem kakovosti pri načrtovanju izvajanja novih storitev, pri izvajanju standardnih storitev in preprečevanju ponavljanja napak z nenehnim dopolnjevanjem sistema z namenom doseganja izboljšav.

Obveza vseh zaposlenih je, da po svojih močeh prispevajo k nenehnemu razvoju in izboljševanju storitev.

Kakovost pomeni tudi zanesljivost in varnost, usmerjenost v prihodnost in odprtost za spremembe in izboljšave.

Vse aktivnosti v podjetju potekajo v smeri zadovoljevanja naročnikovih zahtev in premagovanju razlik med tehnološkimi zmožnostmi in željami naročnika.

Politika kakovosti temelji na štirih načelih:

– ZADOVOLJSTVO NAROČNIKA
– EKONOMSKA UČINKOVITOST
– MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH
– IZBOLJŠEVANJE PROCESOV

Politika celovitega zagotavljanja kakovosti je filozofija v katero podjetje MOS SERVIS d.o.o. verjame in s tem usmerja vse svoje napore in razpoložljiva sredstva, da se ji približa, ji sledi in jo nenehno dopolnjuje.

Najpomembnejši cilji v našem podjetju so:

– Spoznati, zadovoljiti in neto preseči zahteve naročnika in strateških tržišč,
– Doseči odličnost v poslovanju podjetja,
– Doseči razpoznavno ime podjetja na strateških trgih,
– Zagotavljati prijazno delovno okolje tako za zaposlene, kakor tudi za širšo skupnost,
– Nenehno informirati in motivirati zaposlene, da dosegajo največje zmožnosti, potenciale,
– Konstruktivno sodelovanje z dobavitelji oz. pogodbenimi partnerji,
– Vedno držati dano besedo in zagotavljati kvalitetno storitev po dostopni ceni.

Kakovost ni nastala naključno, ampak je rezultat skupnih prizadevanj vseh zaposlenih, zato vsak zaposleni s svojo usposobljenostjo in odnosom prispeva k uresničevanju skupnih ciljev.

Pridobljeni certifikati

   

Usmerjeni v kakovost in varnost.