Transportna tehnika

INDUSTRIJSKE MONTAŽE

Podjetje opravlja električne in mehanske montaže nove opreme, predelave/ dograditve obstoječe opreme in vzdrževalna dela na različnih področjih industrije, kot so:

Transportna tehnika
– Letališka logistika
– Procesna & aplikacijska tehnika
– Robotika
– Kovinske konstrukcije

Na podlagi vaših tehnoloških zahtev, dokumentacije in ogleda samega kraja investicije, Vam pripravimo oceno stroškov montaže, predstavimo predvideni potek del, projektno ekipo (vodja projekta, vodja gradbišča, skupinovodje, monterji, …) ter potrebno opremo (razna dvigala, montažni odri, viličarji, …), vse z namenom dela končati v predvidenih rokih in v mejah predvidenih finančnih sredstev. Z vsem tem zmanjšamo vaše tveganje glede pojava nenadejanih situacij in z tem možnih zapletov na minimum.

Kontakt

Branko VOLOVŠEK 
Tel.: +386/3/819-01-82 
Fax: +386/3/819-01-83 
Mob.: +386/51/435-424 
E-mail: [email protected]

Roman KUŽNER
Tel.: +386/3/819-01-82
Fax: +386/3/819-01-83
Mob.: +386/41/475-572
E-mail: [email protected]

Boštjan Kolar,
Tel.: +386/3/819-01-82
Fax: +386/3/819-01-83
Mob.: +386 41 475 937
E-mail: [email protected]