Uradni podatki o podjetju

URADNI PODATKI PODJETJA MOS Servis d.o.o.

Naziv družbe: MOS Servis trgovina, storitve, inženiring d.o.o.
Skrajšan naziv: MOS Servis d.o.o.
Sedež podjetja: Mestinje 2b, SI-3241 Podplat
Matična številka: 2188929
ID številka: SI68235488
TR pri ABANKA: 0510 0801 4190 995
IBAN: SI56 0510 0801 4190 995
BIC/SWIFT: ABANSI2X
TR pri UNICREDIT Banka:2900 0005 1242 144
IBAN:SI56 2900 0005 1242 144
BIC/SWIFT: BACXSI22
Družba je v sodnem registru Okrožnega sodišča v Celju,
registrirana: št. vložka:
1/08822/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR
Direktor: Peter VOLOVŠEK